HBL: Ont om båtförvaring i Helsingfors - Ingåvarv fyller hyllorna med stadsbornas båtar

Svårt hitta förvaring för båten i Helsingfors. 

https://www.hbl.fi/artikel/varven-i-hango-inga-och-borga-taljer-guld-pa-stadsbornas-batar/