Venehotelli ympäristöystävällisyys

Venehotellissa moottoriveneen säilytyksestä ja huollosta tehdään niin ympäristöystävällistä kuin se voi olla.

Halliemme tasainen 12 asteen talvilämpötila tuotetaan maalämmöllä. Käytämme akkujen latauksessa ja muussa toiminnassamme kotimaista päästötöntä ja hiilineutraalia vesisähköä, joka on uusiutuva energiamuoto.

Hyllysäilytyksessä veneet ovat viidessä tiiviissä kerroksessa, joten tilankäytöltään kerrossäilytys on hyvin tehokasta. Tämä säästää lämmityksessä, rakennustarpeessa ja maankäytössä.

Pioneeri pesuvesien puhdistuksessa
Veneiden pesuvesien käsittelyssä olemme olleet sekä edellä aikaamme että edellä määräyksiä jo vuodesta 2010 lähtien. Veneiden pesuvesien asianmukainen käsittely on aihe, jonka kriitisyydestä tietoisuus on vasta aluillaan.

Suoraan mereen johtamisen sijaan Venehotelli otti 2010 käyttöön järjestelmän, jossa pesemisestä tulevia jätevesiä kerätään hallitusti ja johdetaan ne hiekanerotus- ja öljynerotuskaivojen läpi ennen johtamista ympäristöön. Hiekanerotuskaivolla pesuvesistä saatiin vähennettyä myrkkymaalihiutaleita, ja öljynerotuskaivon avulla mahdolliset öljyt ja polttoaineet saatiin poistettua pesuvesistä.

Ei myrkkyjä mereen!
Uuden hallin käyttöönoton yhteydessä syksllä 2020 Inkoon Venehotellin vesienpuhdistusjärjestelmä päivitetään siten, että veneiden pesusta tulevista jätevesistä saadaan entistä tehokkaammin poistettua myrkkymaalijäämät ja vastaavat epäpuhtaudet. Vesienpuhdistusjärjestelmän tehostusinvestointi perustuu erityisesti veneiden pesuvesien puhdistukseen kehitettyyn suodattimeen, jossa on sekä erikoiskäsiteltyjä turvekerroksia että aktiivihiilisuodatus. Uusi suodatin on kytketty vanhan vedenpuhdistusjärjestelmän perään siten, että vesi pumpataan hiekan- ja öljynerotuskaivojen jälkeen em. suodattimen läpi. Lopuksi puhdistettu vesi palautetaan kiertoon. Järjestelmässä käytetyt suodatinkerrokset vaihdetaan riittävin väliajoin. Käytetyt suodatinmateriaalit hävitetään asianmukaisesti jätehuoltoalan ammattilaisen toimesta. Inkoon Venehotellin uuden jätevesien puhdistusjärjestelmän käyttöönoton myötä veneiden pesusta ei enää päädy Itämereen sinne kuulumattomia raskasmetalleja tai muita myrkkyjä.

Ympäristöasiat pähkinänkuoressa:

  • Hallit lämmitetään maalämmöllä
  • Sähkö on vesivoimalla tuotettua
  • Led-valaistus
  • Ympäristöystävälliset pesu- ja kiillotusaineet
  • Pesuvedet puhdistetaan – myrkkyjä ja ravinteita ei pääse mereen
  • Jäteöljyt ja -akut hävitetään asianmukaisesti
  • Sähköautojen latauspisteet
VeneenhoitoYmpäristöystävällisyys