Framsidan

Båthotellet i Ingå blir det första förvarings- och serviceföretaget i sitt slag vid Östersjön. Förvaringstekniken i våningar är utvecklad och används flitigt i USA, där metoden används bland annat i Florida och på östkusten.

Båtarna är säkert förvarade, utom räckhåll för tjuvar och vandaler vilket gör försäkringspremierna billigare. Båthotellets kunder kan också sova lugnt under höst- och vinterstormarna – båten ligger varmt och tryggt inomhus.

Vinterförvar

 • Vinterförvar och förvar för motorbåtar (längd < 10,5 meter)
 • Lyft och sjösättning
 • Tvätt, polering och putsning
 • Vinterservice för utom-, inut- och inombordare (bensin och diesel)
 • Besiktning av motorbåtar
 • Granskning av eldsläckare
 • Granskning av luftfyllda flytvästar

Miljöaspekten

 • Till båthotellet byggs enligt Emas Easy-metoden ett miljöstyrningssystem, till vilket företaget kommer att söka ett ISO 14001 – miljöcertifikat.
 • Hotellet erbjuder ett heltäckande avfallshanteringssystem. Det avfallsvatten båttvätten orsakar renas exempelvis genom ett system med flera avskiljningsbrunnar.
 • Möjligheten finns att tömma båtarnas septiktankar.
 • Genom hotellförvaringen minskar båtägaren dessutom risken för snäckbildning på båtarnas botten.
 • Förvaringshallen värms upp med jordvärme och belysningen sköts bland annat av energisnåla LED-lampor.
 • Arbetsprocesserna är utformade för minsta möjliga belastning på naturen.
 • Motorservicebehovet minskar, båten behöver inte längre bottenmålas och zinkanoderna behöver inte längre bytas ut.
 • Båtarna är säkert förvarade, utom räckhåll för tjuvar och vandaler vilket gör försäkringspremierna billigare. Båthotellets kunder kan också sova lugnt under höst- och vinterstormarna – båten ligger varmt och tryggt inomhus.