Båthotellet

Båthotellets verksamhet koncentreras på mellan 5 och 10,5 meter långa motorbåtar som snabbt och lätt lyfts i och ur vattnet med hjälp av Marine Travelift truck. Vårt specialkunnande är ”båtparkering”, vinterförvaring samt service – med miljön och kundens välbefinnande i åtanke.
Kunder sparar både tid och pengar och har mindre besvär och bekymmer med sin båt.
Hyllplatsen i vårt båthotell ersätter bryggplatsen för din båt om båten sjösätts endast till behov med andra ord då när du åker ut med din båt.
Vår förvarskapacitet är 208 motorbåtar.
De sammanlagda kostnaderna för vinterförvaring, service, tvättar samt lyft, sjösättning och möjliga extra arbeten för din båt finner du i vår prislista p vår hemsida.

Nyttan av våningsvinterförvaring

 • Behovet av båtskötsel minskar – såväl bottenmålning, motorservice som anodbyte.
 • Båtarna är säker bevarade, vilket avlägsnar risken för vandalism och stölder, vilket i sin tur minskar försäkringspremierna.
 • Säsongen förlängs då båten lätt kan sjösättas så länge havet är öppet. Därmed förlängs också sommarstugesäsongen!
 • Risken för storm-, snö- och andra skador som beror på extremväder minskar, vilket förbättrar båtägarens nattsömn.
 • Behovet av dyra bryggplatser och kostsamma bryggunderhållsåtgärder minskar
 • Båtens andrahandsvärde ökar
 • En effektivare markanvändning – minst 4,5 gånger så mycket båt per kvadratmeter.
 • Att trailers, bockar och kälkar inte längre behöver hanteras ger en städigare och mer trivsam omgivning
 • Vårens och vinterns presenningsproblem försvinner från städernas stränder.

Konsumenttrender

 • Konsumenterna investerar allt större summor i båtskötsel och tar bättre hand om sina båtar.
 • Konsumenterna är villiga att betala för service – förutsatt att den är nära, helst i hemstaden.
 • Båtägare har varken tid eller specialkunnande för att själva göra sin båt sjösättningsklar. En heltäckande service har därmed blivit allt mer attraktiv.
 • Ny motorteknologi och en ökad mängd båtelektronik ställer högre krav på årsservicen samt uppbevaringutrymmena, som helst ska vara varma och torra.
 • Båtägarna vill gärna förvara sina båtar i värme, för att inte behöva tömma båten till vintern och för att känslig elektronik inte ska komma till skada.
 • Båtlivet har blivit en livsstil som ersätter sommarstället. Det gör en mångsidig service allt mer attraktiv i båtägarens ögon.