Hufvudstadsbladet 13.2.2010


Hufvudstadsbladet 13.2.2010
"Båthotell öppnar i Ingå"