Veneveron yksityiskohdat nyt julki: konetehon mukaan 100-300 euroa vuodessa

Veneveron yksityiskohdat nyt julki: konetehon mukaan 100-300 euroa vuodessa

Veroa aletaan periä esityksen mukaan jo ensi toukokuun alusta.

Valtio alkaa periä esityksen mukaan veneveroa yli 9-metrisistä purjeveneistä ja niistä moottoriveneistä, jotka ovat yli 9-metrisiä tai joiden koneteho on vähintään 38 kW (yli 52 hv). Veroa pitää maksaa 100 euroa veneistä, joiden moottoriteho on vähintään 38 kilowattia. 38 kilowatin ylittävältä osilta vero kasvaisi kahdella eurolla täyttä kilowattia kohden. Enimmäismäärä verolle olisi 300 euroa, mikä vastaisi 138 kilowattia eli noin 188 hevosvoimaa.

Vero on konetehon mukaan 100-300 euroa vuodelta ja tavoite on kerätä valtion kassaan pelkästään veneistä 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi veroa aletaan periä esimerkiksi moottoripyöristä, jotta 50 miljoonan vuosittainen tulotavoite täyttyy.

Venealan Keskusliitolla, Finnboatilla, on aikaa 16.1.2017 saakka antaa asiasta vastineensa.

Liiton toimitusjohtaja Jouko Hujun mukaan veroesitys on paitsi huonosti valmisteltu, kohtuuton ja tarpeeton.

"Vastinetta varten olen pyytänyt eri maita kertomaan kokemuksiaan veneveroista ja miksi ne on poistettu. Juuri missään niitä ei ole käytössä", Huju kertoo.

"Tällaisessa 17 miljoonan euron fiskaalisessa pisteverossa ei ole järjen häivää, se kääntyy itseään vastaan heti."

Hujun mukaan vero syö nopeasti etunsa venekaupan ja veneilyn määrän vähentymisen vuoksi.

"Ministeriö ei ole myöskään vaivautunut valmistelun missään vaiheessa kuulemaan niitä, joihin tämä vaikuttaa eli veneileviin ja moottoripyöräileviin kansalaisiin."

Hän muistuttaa, että valtio kerää jo veneilystä käyttökulujen verotuksen ja arvonlisäverojen kautta noin 300 miljoonaa euroa. Veneilijät saavat rahoista takaisin vain muutaman miljoonan esimerkiksi väylien hoidon ansiosta.