Venehotelli lähestyy täysin päästötöntä aikaa

Venehotelli lähestyy täysin päästötöntä aikaa

Inkoon Venehotellin suonissa virtaa jatkossa uusiutuvaa ja täysin päästötöntä energiaa sen siirtyessä vesisähköön.
Näin Venehotelli ottaa jälleen aimo harppauksen ympäristöystävällisyyden alueella ja kasvattaa etumatkaa kilpailijoihinsa. Talvisäilytyshallin koko lämmitys on sen olemassaolon ajan hoidettu maalämmöllä.
Lämmityksen pumput, valaistus, kaikki sähkölaitteet, koneet ja kojeet toimivat jatkossa ympäristöystävällisellä, täysin uusiutuvalla vesisähköllä, josta ei muodostu hiilidioksidi- eikä muitakaan päästöjä. Kaikki pesuvedet myrkkymaali- ja öljyjäämineen kerätään säiliöihin, suodatetaan, myrkylliset osaset erotetaan ja toimitetaan ongelmajätelaitokseen.

Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa.

Vesivoimalaitoksissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä kahden eri vesitason välistä korkeuseroa. Vesi virtaa alas turbiinin kautta. Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuntaa veden energian sähköksi.

Suomessa on yli 220 vesivoimalaitosta. Kiristyvät ilmastotavoitteet puolestaan tukevat vesivoiman käyttöä, josta ei muodostu hiilidioksidipäästöjä eikä muitakaan ilmapäästöjä.

Vesistöjä säännöstelemällä sähköntuotantoa voidaan siirtää kulutusta vastaaviin aikoihin, mikä yhdessä vesivoiman nopean ja helpon säädettävyyden ansiosta tekee vesivoimasta teknisesti parasta ja edullisinta säätövoimaa.

Vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää muita voimalaitoksia nopeammin. Vesivoiman käyttömahdollisuuksiin vaikuttavat jokien virtaamat ja varastoaltaiden vesimäärät.