Venehotelli kolmen finalistin joukossa Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa

Venehotelli kolmen finalistin joukossa Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa

Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2010 -kilpailu on edennyt loppukilpailuvaiheeseen. Viiden kilpailusarjan 20 finalistia jakautuvat eri puolelle Suomea. Uudeltamaalta mukaan valittiin kolme finalistia: Maastossa on mahdollisuus 2008-2009 (Vuoden Leader-hanke), Venehotelli Inkoo (Vuoden maaseutuinvestointi) ja Ravinnehuuhtoutumien hallinta (RaHa) -hanke (Ympäristöpanostus).

Maastossa on mahdollisuus 2008-2009 -projektissa tuotetaan suunnistuksen opaskarttoja Porvoon seudun koulujen lähiympäristöistä. Projektilla pyritään kohottamaan nuorten liikunnallisuutta ja luonnontuntemusta. Hankkeen taustana on koulujen lähiympäristöjen hyödyntäminen lähiliikuntapaikkoina. Hanketta on rahoittanut ELY:n tukema toimintaryhmä Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry.

Venehotelli Inkoo harjoittaa moottoriveneiden talvisäilytystä ympäristöystävällisellä tavalla. Venehotellilla on tarjolla myös veneiden huoltoon liittyviä palveluita. Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt investointitukea rakentamiseen yrityksen perustamisvaiheessa.

Ravinnehuuhtoutumien hallinta (RaHa) -hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan tuottajajärjestöjen yhteinen vesiensuojeluhanke. Hankkeessa kokeillaan ja seurataan peltomaan kasvukuntoa lisääviä ja ravinteiden huuhtoutumista vähentäviä toimenpiteitä. Mukana on yli 130 viljelijää.

Parhaat käytännöt -kilpailun tarkoituksena on viestiä Suomen maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja levittää hyödyllisiä toimintamalleja. Kilpailua valmistelee työryhmä, joka koostuu ELYjen, toimintaryhmien, ProAgrian, Ruralian, Mavin, MMM:n ja maaseutuverkostojen edustajista. Kilpailun tuomaristo valitsee syyskuussa finalistien joukosta kunkin sarjan voittajan.

Parhaat käytännöt -finalistit ja muut maaseudun hyvät käytännöt löytyvät osoitteesta www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot

Lisätietoja:

Parhaat käytännöt 2010-kilpailu: maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala, p. 040 548 9227, verkostovalmentaja Teemu Hauhia, p. 040 545 4016, verkostotiedottaja Kirsi Hakoniemi, p. 040 550 5085, etunimi.sukunimi(at)maaseutu.fi

Venehotelli Inkoo: toimitusjohtaja Joel Nemes, p. 040-3007 210, etunimi.sukunimi(at)venehotelli.fi, www.venehotelli.fi

Maastossa on mahdollisuus 2008-2009 -projekti: Jari Johansson, p. 050 465 6512, etunimi.sukunimi(at)okorient.fi, www.okorient.fi/content/view/317/261/lang,se

RaHa-hanke: suunnittelija Kari Koppelmäki, p. 0400 363 225, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, www.ymparisto.fi/uus/raha

Lähettäjän yhteystiedot:

Uudenmaan ELY-keskus
Reetta Harmaja
Asemapäällikönkatu 14
PL 36 00521 Helsinki
tiedotus.uusimaa@ely-keskus.fi