Venehotelli Inkoo valittiin vuoden Maaseutuinvestoinniksi

Venehotelli Inkoo valittiin vuoden Maaseutuinvestoinniksi

Inkoo 9.10.2010

Maaseutuverkosto juhlisti maaseudun parhaita käytäntöjä. Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteena on esitellä suomalaisen maaseudun kehittämistyön tuloksia ja välittää hyviä käytäntöjä edelleen hyödynnettäviksi.
Maaseutuverkostoyksikkö julkisti helmikuussa 2010 maaseudun toimijoille Parhaat käytännöt -kilpailun. Vuoden 2010 kilpailuun saattoivat osallistua ehdokkaat, jotka olivat saaneet rahoituspäätöksen Manner-Suomen maaseudun- tai Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmasta tammikuun 2010 loppuun mennessä. Venehotelli Inkoo -hanke oli ehdolla Vuoden maaseutuinvestoinniksi Parhaat käytännöt - kilpailussa.

 

Hakemuksen kriteerit.
Hyödyntää kekseliäästi maaseudun moninaisia voimavaroja. Venehotelli Inkoo hyödyntää saariston osaamista venealasta, mm. huoltopalveluja, joita paikalliset yrittäjät voivat tarjota.

Luovuus ja omaperäisyys. Venehotelli on uudenlainen konsepti, jossa epäesteettiset veneiden talvisäilytysalueet saadaan korvattua modernilla rakennuksella. Uudenlainen palvelukokonaisuus, joka tuo suurta hyötyä asiakkailleen.

Vaikuttavuus (esim. työllisyyteen, palveluihin, viihtyvyyteen, yhteishenkeen tai ajattelutapaan. Venehotelli luo alueelle uusia työpaikkoja ja työllistää alueen muita yrityksiä ostamalla palveluja heiltä. Uusi palvelukonsepti, jota Inkoo voi edelläkävijänä esitellä muille.

Vaikutus uuden toimintatavan syntymiseen tai käyttöönottoon. Venehotelli on kokonaan uudenlainen, veneen omistajan arkea helpottava palvelukokonaisuus.

Tarve ja sopivuus alueella. Veneily on Inkoossa suosittua, joten tarve on ilmeinen. Venehotelli sopii alueelle hyvin ja kunta on suhtautunut hankkeeseen positiivisesti.

Asiasanat. Kestävä kehitys, Yrittäjyys
Parhaat käytännöt 2010 -kilpailun voittajat julkistettiin viime torstaina 7.10.2010, illalla kello 21.00 Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla järjestetyssä Maaseutugaalassa.
Liki 200 kilpailuehdotuksen joukosta voittajaksi arvioitiin seuraava hanke:
Vuoden maaseutuinvestointi: Venehotelli Inkoo