Veneen pohjan pesu

Veneen pohjan pesu

Moottorivene kannattaa nostaa ylös ja pestä. Se kestää noin 30-40 minuuttia nostoineen ja laskuineen.

Veneen pohjaan ja vetolaitteisiin tarttuva merirokko kiinnittyy nyt. Vene kannattaa nyt ottaa ylös ja pestä painepesurilla, vaikka veneesi pohjassa olisikin myrkkymaali, koska etenkin alumiiniveneisiin suunnitellut myrkkymaalit ovat verrattain tehottomia.

Tilaa Venehotelli Inkoosta (puh. 040 3007 215 Timo tai puh. 040 3007 214 Rex) pohjan pesu.

Kun merirokon toukat ovat kiinnittymässä, on veneen pohja helppo pestä puhtaaksi harjalla ja painepesurilla maissa.

Merirokko ja muu kasvusto pohjassa hidastavat veneen vauhtia ja lisäävät polttoaineenkulutusta. Kasvustoa torjutaan myrkkymaaleilla, jotka nimensä mukaisesti ovat myrkyllisiä. Antifouling-maalien teho ja toiminta perustuvat kemiallisiin tai biologisiin ominaisuuksiin, jotka estävät mikrobien ja kehittyneempien kasvi- ja eläinlajien muodostaman k asvuston tarttumista veneiden pohjiin.

Venehotelli Inkoosta löytyy oikea lääke pohjapesuun. Katso tarkemmat tiedot www.venehotelli.fi<http://www.venehotelli.fi>. Veneen nosto ja pestessä likaisten pesuvesien ohjaaminen Venehotellin puhdistusjärjestelmään ja viemäriin on AINOA täysin ympäristöystävällinen tapa puhdistaa pohja.

Joillain merialueilla saattaa jopa riittää, että venettä ei myrkky-maalaa antifouling-maalilla lainkaan, jos veneen pohjan muistaa heinäkuun lopussa pestä. Merirokko on kuitenkin hyvin paikallinen otus. Joissain venesatamissa rokkoa tulee niin paljon, että myrkkymaalille ei käytännössä ole vaihtoehtoja.

Myrkkymaalitonta veneilyä kannattaa kuitenkin kokeilla ja katsoa, riittääkö se omalle veneelle ja omalle veneilyalueelle.

Veneen pohjaan kiinnittyessään merirokko hidastaa veneen kulkua ja lisää polttoaineen kulutusta huomattavasti.

Lisätietoja:
puh. 040 3007 215 Timo ta i puh. 040 3007 214 Rex