VENE 17 BÅT venemessut

VENE 17 BÅT venemessut

Suomen venevienti edelleen hyvässä kasvussa
Viennin kasvu vei suomalaista venealaa eteenpäin ja kotimaan myynti oli vakaalla tasolla, joten alan kokonaisliikevaihto nousi. Verokeskustelun aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta toimialan tunnelmat ovat myönteiset.

Veneala tuo vientituloja
Euromääräinen veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2016 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 222 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2015 verrattuna oli +6 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta vuonna 2016 oli 73 %. Vienti Ruotsiin kasvoi vuonna 2016 lähes 60 miljoonaan euroon ja samalla Ruotsi nousi Suomen veneviennin tärkeimmäksi vientimaaksi.

Finnboatin jäsenkunnan, venevalmistajien, telakoiden ja alan kaupan liikevaihto oli 518 milj. euroa vuonna 2016. Toimiala työllisti Suomessa noin 3500 henkeä.

Kotimaan venemyynti vakaalla tasolla
Vuoden 2016 venemyynti pysyi edellisen vuoden tasolla, vaikka taloudessa nähtiin jo piristymistä.

"Venekaupoissa käytävää keskustelua on sävyttänyt 2016 kesästä lähtien hallituksen kaavailema vene- ja moottoriajoneuvovero. Ennakoitu vero on vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen ja syönyt orastavaa kotimaan kasvua" Venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo sanoo.

Pajusalon mukaan alan ammattilaiset ja verotuksen asiantuntijat kokevat tällaisen kohdennetun pisteveron hyvin vahingolliseksi ja Finnboatin tekemä kansainvälinen selvitys vahvistaa käsityksen. Venevero toisi toteutuessaan suunniteltua alhaisemman tuoton valtion kassaan, aiheuttaisi Suomen taloudelle ja työllisyydelle haitallisia ohjausvaikutuksia kuluttajien käyttäytymisen muutosten kautta ja johtaisi lisääntyneeseen hallinnointitarpeeseen ja tehottomuuteen, mikä ei ole linjassa hallituksen normien purku- ja työllisyystavoitteiden kanssa.

Venerekisteröinnit pysyivät kappalemääräisesti edellisen vuoden tasolla päätyen 3 644 rekisteröityyn veneeseen. Eniten rekisteröitiin moottoriveneitä (2 878 kpl), vesijettejä rekisteröitiin 645 kpl ja RIB/ilmatäytteisiä veneitä 46 kpl. Kotimaan venemyynti pysyi edellisen vuoden tasolla.

Pienveneiden myynti (soutuveneet ja alle 4,5 m veneet) pysyi edellisvuoden tasolla päätyen 2 987 kappaleeseen (-1,4 %).

Venetuonti kasvussa
Venetuonnistakin saatavilla olevat tullitilastot ovat tammi-marraskuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 40,9 milj. euroa (+40,1 %). Suurimmat tuontimaat olivat Puola 166 ja USA 230 moottorivenettä.

Perämoottoreiden tukkutoimitukset
Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin kotimaahan 10 734 (-5,3 %) perämoottoria. Suomessa myydyistä perämoottoreista yli 80 % on alle 40 hv moottoreita ja Suomessa myydäänkin selvästi vähemmän suuritehoisia perämoottoreita.

Lähde:  toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, Venealan Keskusliitto Finnboat ry