VENE 14 BÅT venemessut ja katsaus venealaan

VENE 14 BÅT venemessut ja katsaus venealaan

Pohjois-Euroopan suurin venetapahtuma Vene 14 Båt valtaa taas Helsingin Messukeskuksen 8.-16.2.2014.  Veneilyn ja vesielämän suurtapahtumassa koet yhdellä kertaa koko venealan, veneilyharrastuksiin ja vesielämään liittyvän. Alla on tietoa venealan vuodesta 2013.

Venealan kotimaan liikevaihto säilyi ennallaan. Viennin kärkimaissa Ruotsissa ja Norjassa selvää nousua, vaikka kokonaisvienti putosi

Finnboatin jäsenkunnasta 49 % arvioi liikevaihtojen nousevan vuonna 2014 ja henkilöstöä aikoo lisätä 16 %. Finnboatin jäsenkunnan vuoden 2013 kokonaisliikevaihto (alv 0 %, valmistus- ja maahantuontihinnoin laskettuna) oli 460,7 milj. euroa, jossa laskua edellisvuoteen 3,5 %.

Kotimaan venemyynti
Kotimaan venekaupan liikevaihto pysyi vuonna 2013 edellisvuoden tasolla päätyen 104,0 milj. euroon (-0,1 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti tilanne näyttää moottoriveneiden osalta seuraavalta: Alle 6m myynti oli 6683kpl ja laskua oli - 19,3 %, 6-8m myynti oli 553kpl ja laskua oli - 2,6 %, 10m myynti oli 58kpl, +7 % ja yli 10m myynti oli 28kpl, +16,6 %

Tilastot koskevat Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia yrityksiä.

Venevienti
Veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2013 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 149,7 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2012 verrattuna oli -16,2 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta nousi hieman vuonna 2013 ja oli noin 68 %. Vienti-laskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2013 oli 31,9 %.

Tullitilastoja vuodelta 2013 on saatavissa vasta tammi-lokakuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-lokakuun ajalta vientitilasto kymmenen suurimman maan osalta näyttää seuraavalta:

Venetuonti
Myös venetuonnista tullitilastot ovat saatavissa vasta tammi-lokakuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 45,8 milj. euroa (+ 43,3 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat veneet jätetty pois. Tuontitilasto kuuden suurimman maan kohdalta tammi-lokakuussa näyttää seuraavalta: tuonti maittain Iso-Britannia 42kpl (+82,1 %), Ruotsi 67kpl (+8,67 %) Ranska 106kpl (-23,4 %), Puola 103kpl (-14,0 %)  USA 123kpl (-14,1%) Saksa  15kpl (-44,9 %)

Kaikkiaan veneitä tuotiin em. ajanjaksona 1658 kpl arvoltaan 45,8 milj. euroa (+43,2 %).

Perämoottorien tukkutoimitukset
Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin yhteensä 37 996 konetta (+ 7 %) vuonna 2013, kotimaahan näistä toimitettiin 15 539 (-11,9 %) konetta. Suomalaiset maahantuojat vievät moottoreita edelleen mm. Venäjälle ja Baltiaan. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurin kokoluokka on alle 15 hv koneet, joiden osuus kokonaisuudesta on yli 60 %.

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2013 milj. euroa sektoreittain;   
VENEET kotimaa 104 milj. euroa (-0,1 %) vienti 149,7 milj. euroa (-16,2 %)
MOOTTORIT kotimaa 58,4 milj. euroa (+11,5 %) vienti 22,2 milj. euroa (+64,4 %)
VARUSTEET kotimaa 77,6 milj. euroa (+2,7 %) vienti 26,4 milj. euroa (+30,0 %)
PALVELUT YMS kotimaa 21,7 milj. euroa (-33,4 %) vienti 0,7 milj. euroa (+ 65,0 %)
YHTEENSÄ 261,7 milj. euroa (-1,1 %) 199,0 milj. euroa (-6,5 %)

KOKO ALA YHTEENSÄ 460,7 milj. euroa (-3,54 %)

Alan näkymät vuodelle 2014

Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia ja näkymiä vuonna 2014.
Liikevaihto 2014 pienempi kuin 2013 14 %, sama 37 %, suurempi 49 %. 
Henkilöstö 2014, pienempi kuin 2013 13 %, sama 71 %, suurempi kuin 2013 16 %.
Henkilöstön lomautuksia on toteutettu 22 %:ssa vastanneista yrityksistä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jouko Huju
jouko@finnboat.fi, puh. 040 550 9310
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
www.finnboat.fi