Talouskasvu ja lämmin kesä piristivät viime vuonna Suomen venealaa

Talouskasvu ja lämmin kesä piristivät viime vuonna Suomen venealaa

08.02.2019

Talouskasvu ja lämmin kesä piristivät venealaa

Veneala kasvoi vuonna 2018 kotimaassa ja vientimarkkinat pysyivät vakaina. Kotimaan venemyynnissä näkyi mökkiveneiden suosio ja entistä suurempien moottoriveneiden kysyntä.

Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalon mukaan lämmin kesä siivitti erityisesti pienten moottoriveneiden ja vesijettien myyntiä. Alle kuusimetristen moottoriveneiden toimitukset lisääntyivät edellisvuodesta peräti 23 prosenttia".

Lukumääräisesti suurin kasvu oli vesijettien rekisteröinneissä, joka ylitti Suomessa ensimmäistä kertaa yli tuhannen kappaleen rajan.

Pienten moottoriveneiden ja yli yhdeksänmetristen moottoriveneiden myynti jatkoi kasvuaan. Samalla yhä useampi valmistaja tarjoaa isommistakin veneistä malliversioita, jotka voi varustaa sisäperä-moottorien sijaan yhdellä tai kahdella suurella perämoottorilla.

Venevalmistajien, telakoiden ja alan kaupan - kokonaisliikevaihto oli 542 milj. euroa. Toimiala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä.

Ruotsi, Norja ja USA tärkeimmät vientimaat

Tullitilastojen mukaan vahvimmat vientimaat olivat Ruotsi ja Norja. Ylivoimaisesti suurin kasvumarkkina oli USA. Muut kasvumarkkinat olivat Saksa, Ranska ja Venäjä.

Suomen veneteollisuus on PK-valtainen vientiala, joka työllistää erityisesti pienillä paikkakunnilla. Alalle on tärkeää mahdollisimman vakaa toimintaympäristö niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. Tämän hetken suurimmat riskit ovat poliittisia, kuten protektionismin kasvu ja kauppasodat. Tuotannon ja tuotekehityksen investoinnit ovat isoja ja viennin edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, joten veneala toivoo päättäjiltä ennen kaikkea ennustettavuutta.

Kesälomakauden siirto tukisi venealaa 

Yhtenä venealaa sekä koko kotimaan matkailuelinkeinoa tukevana toimena venealan yritykset vaativat koulujen kesälomakauden siirtoa kohti elokuuta. Lomakauden siirtäminen tukisi kotimaan matkailua. "Viime kesänä nähtiin, miten Suomen nykyisellään aivan liian lyhyt matkailukausi on armottoman haastava vierassatamien yrittäjille.

Matkailualan mukaan vielä suuremmat positiiviset vaikutukset saataisiin, jos lomia siirrettäisiin alkamaan vasta juhannuksesta ja päättymään elokuun lopussa. Saariston ja järvien palveluja on pystyttävä kehittämään ja vesistöjämme markkinoimaan yhteistuumin, jotta Suomen saariston elinvoimaa saadaan parannettua veneilevien matkailijoiden avulla.

Kotimaan venemyynti kasvussa

Talouskasvu, kuluttajien vahva luottamus sekä lämmin ja aurinkoinen kesä nostivat vuoden 2018  kotimaan venemyynnin vahvaan kasvuun. Koko toimialan tuotteiden ja palvelujen kotimainen myynti nousi ja alan kokonaisliikevaihto kasvoi.

Moottoriveneiden rekisteröinneissä pienten, alle 5,5 m veneiden rekisteröintimäärät laskivat. Mökkiveneiden kauppa kävi hyvin ja pienten veneiden kaupassa oli siirtymää veneisiin, joita ei tarvitse rekisteröidä. Isojen yli 9 m moottoriveneiden myynti jatkoi kasvuaan.

Perämoottoreissa näkyi kaksi trendiä. Isojen perämoottorien myynnin kasvu ja pienten perämoottorien myynnin lasku. Kotimaahan toimitettiin vuonna 2018 viisi prosenttia vähemmän moottoreita kuin vuotta aiemmin. 

"Suomen talous on jatkanut nousua, joskin kasvu hidastunee ja myös kuluttajien luottamus on tullut alaspäin viime vuoden huipputasosta. Veneala on jälkisyklinen, kuluttajien luottamus on edelleen korkealla ja veneteollisuuden vientinäkymät ovat edelleen positiiviset.

Kotimaan venerekisteröinnit ja pienveneiden kauppa

Venerekisteröinnit nousivat 2018 kappalemääräisesti 7,5 % päätyen 3844 rekisteröityyn veneeseen. Eniten rekisteröitiin moottoriveneitä (2715 kpl), vesijettejä 1005 kpl ja RIB/ilmatäytteisiä veneitä 52 kpl.

Perämoottoreiden tukkutoimitukset

- Suomalaiset maahantuojat toimittivat kotimaahan 10398 kpl (-5 %) konetta.

- Suomalaiset maahantuojat vievät koneita mm. Venäjälle ja Baltiaan. Suomessa ja lähialueilla myydyistä perämoottoreista 79 % on teholtaan 60 hv tai alle ja täällä myydäänkin selvästi vähemmän suuritehoisia perämoottoreita kuin venealan suurimmilla markkinoilla. Pienten perämoottorien määrä on laskussa. Sähkömoottorien myynti on voimakkaassa kasvussa.

- Yli 100 hv perämoottoreita toimitettiin Suomeen 1358 kpl, kasvua 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 Venealan barometri ja alan näkymät vuodelle 2019

24 % yrityksistä arvioi henkilöstön määrän kasvavan. Henkilöstön lomautuksia on toteutettu 11 %:ssa barometriin vastanneista 124 yrityksestä. 55 % yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan.

Lisätietoja ja lähde: Finnboat, tj. Jarkko Pajusalo