Sjöräddningens nya riksomfattande alarmnummer är 0294 1000

Sjöräddningens nya riksomfattande alarmnummer är 0294 1000

För vem är sjöräddningens alarmnummer avsett?

Alarmnumret till sjöräddningen är avsett att vid olika farliga situationer till sjöss användas av sjöfarare och andra som rör sig på havet för att de nödställda så fort som möjligt ska få hjälp och sjöräddningens ledningscentral förstahandsuppgifter direkt av anmälaren. Förmedlingen av hjälpbehovet utförs därvid med en aktör mindre, nödcentralen, jämfört med om meddelandet riktas till det allmänna nödnumret. På sjöräddningens alarmnummer svarar alltid en inom sjöräddningen utbildad person som är van att leda farliga situationer ute till havs. Ett samtal som kommer till sjöräddningens alarmnummer, kan om situationen så kräver, kopplas från sjöräddningens ledningscentral direkt till en läkare eller en nödcentral.

Hjälpbehövande eller de som upptäcker ett behov av hjälp kan göra en anmälan till två olika nummer: sjöräddningens alarmnummer eller det allmänna nödnumret. På sjöräddningens alarmnummer svarar en jourhavande vid ledningscentralen för Gränsbevakningsväsendets sjöräddning. När man ringer nödnumret svarar en jourhavande vid nödcentralen som efter att ha försäkrat sig om att det gäller sjöräddning, kopplar samtalet till sjöräddningens ledningscentral – dvs. till samma plats som alarmnumret till sjöräddningen direkt kopplas till.

Sjöräddningens alarmnummer, 0294 1000, överför samtalet utgående från uppringarens position och den riksomfattande regionindelningen för varje operator i regel till den närmaste ledningscentralen inom sjöräddningen, i Åbo eller Helsingfors. Om man så önskar kan till nödnumret fogas slutnumret 1 eller 2 för att genom detta nummerval styra samtalet till önskad ledningscentral vid sjöräddningen.

En erfaren sjöfarare eller båtförare borde känna till alarmnumret till sjöräddningen och ha numret sparat i sin mobiltelefon så att man inte behöver ta reda på det när olyckan är framme. Samtal till sjöräddningens gamla alarmnummer kopplas till det nya alarmnumret under en övergångstid.

Sjöräddningens nya riksomfattande alarmnummer är 0294 1000

(vid samtal från utlandet +358 294 1000)

och regionala direkta alarmnummer är

Skärgårdshavet, Ålands hav, Bottenhavet, Bottniska viken

MRCC Åbo, direkt alarmnummer är 0294 1001

Finska viken

MRSC Helsingfors, direkt alarmnummer är 0294 1002 mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:#4D4D4D;mso-fareast-language:FI">