Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nytt båthotell öppnar i juni

I juni påbörjar ett nytt båthotell sin verksamhet i Fiskehamnen i Ingå. Båthotellets specialkunnande är båtparkering, vinterförvaring samt service – med miljön och kundens välbefinnande i åtanke. Förvaringshallen är belägen 55 kilometer från Helsingfors centrum och är lättillgänglig både för bilister och båtförare.
Verksamheten koncentreras på mellan 5 och 10,5 meter långa motorbåtar som snabbt och lätt lyfts i och ur vattnet med hjälp av truckar. Förvaringstekniken i våningar är utvecklad och används flitigt i USA, där metoden används bland annat i Florida och på östkusten.

Ett naturvänligt alternativ

Båthotellet i Ingå blir det första förvarings- och serviceföretaget i sitt slag i hela norra Europa – en föregångare för miljövänlig verksamhet. Miljöaspekten har tagits i beaktande redan i planeringsskedet. Till båthotellet byggs enligt Emas Easy-metoden ett miljöstyrningssystem, till vilket företaget kommer att söka ett ISO 14001 – miljöcertifikat.
Utöver det erbjuder hotellet ett heltäckande avfallshanteringssystem. Det avfallsvatten båttvätten orsakar renas exempelvis genom ett system med flera avskiljningsbrunnar. Till servicen hör också möjligheten att tömma båtarnas septiktankar. Genom hotellförvaringen minskar båtägaren dessutom risken för snäckbildning på båtarnas botten. Förvaringshallen värms upp med jordvärme och belysningen sköts bland annat av energisnåla LED-lampor. Arbetsprocesserna är utformade för minsta möjliga belastning på naturen.

Säkert, förmånligt och problemfritt

Båthotellets kunder sparar både tid och pengar. Motorservicebehovet minskar, båten behöver inte längre bottenmålas och zinkanoderna behöver inte längre bytas ut.
Båtarna är säkert förvarade, utom räckhåll för tjuvar och vandaler vilket gör försäkringspremierna billigare. Båthotellets kunder kan också sova lugnt under höst- och vinterstormarna – båten ligger varmt och tryggt inomhus. Presenningar och skrangliga båtställningar behövs inte heller längre.

Alla båtar tvättas på en för ändamålet utformad plats där avfallsvattnet samlas in och renas. Motor- och andra oljor omhändertas och återanvänds. Det finns också ett skilt utrymme för eventuell bottenmålning. De avfallsprodukter bottenmålningen för med sig, som överbliven målfärg, lösningsmedel, penslar och färgburkar, har egna avfallscontainrar.
Arbetssäkerheten för de som väljer att måla sitt båtbotten är garanterad för alla arbetsskeden: tvätt, slipning och målning.

De sammanlagda kostnaderna för vinterförvaring, service, tvättar samt lyft och sjösättning för en 6,5 meter lång båt är ungefär 2 500 €.

Båthotellet är representerat på båtmässan VENE 10 BÅT i hall 6, monter 6 D 43.

Tilläggsuppgifter:
Joel Nemes, vd
040-3007 210
joel.nemes(a)venehotelli.fi