Hätäilmoitukset ja meriradioliikenne

Hätäilmoitukset ja meriradioliikenne

Talvisäilytyksen jälkeen on hyvä tallentaa käsipuhelimeen Meripelastuksen valtakunnallinen hälytysnumero 0294 1000. Numero on tarkoitettu meripelastuksen vaaratilanteista ilmoittamiseen huviveneilijöille.

Meripelastuksen hälytysnumero on tarkoitettu merenkulkijoiden ja muiden merellä liikkujien käytettäväksi erilaisissa merellisissä vaaratilanteissa, jotta avuntarvitsija saisi mahdollisimman nopeasti apua ja meripelastuksen johtokeskus ensikäden tietoa suoraan ilmoittajalta. Meripelastuksen hälytysnumeroon vastaa aina meripelastuksen ammattilainen, joille merellisten vaaratilanteiden johtaminen on tuttua. Meripelastuksen hälytysnumeroon soitettu puhelu voidaan, tilanteen niin vaatiessa, kääntää myös lääkärille tai hätäkeskukseen.

Merellä liikkuva avuntarvitsija tai avun tarpeen havaitsija voi tehdä ilmoituksen kahteen eri numeroon; meripelastuksen hälytysnumeroon tai valtakunnalliseen hätänumeroon. Meripelastuksen hälytysnumeroon vastaa Rajavartiolaitoksen meripelastuksen johtokeskuksessa työskentelevä päivystäjä. Hätänumeroon soitettaessa puheluun vastaa hätäkeskuspäivystäjä, joka varmistuttuaan tehtävän liittyvän meripelastukseen, kääntää puhelun meripelastuksen johtokeskukseen – eli samaan paikkaan, jonne meripelastuksen hälytysnumero yhdistyy suoraan.

0294 1000 yhdistyy suoraan meripelastuksen johtokeskukseen

Talvisäilytys-asiakkaidemme tulee tietää, että Meripelastuksen hälytysnumero, 0294 1000. Puhelu yhdistyy soittajan sijainnin perusteella lähimpään meripelastuksen johtokeskukseen Turkuun tai Helsinkiin. Halutessa meripelastuksen hälytysnumerossa on myös 1- ja 2-loppuiset keskuskohtaiset numerot, joilla puhelu voidaan numerovalinnalla ohjata haluttuun meripelastuksen johtokeskukseen.

Tallenna uusi numero matkapuhelimeesi

Valistuneen merenkulkijan ja veneilijän tulisi tuntea meripelastuksen hälytysnumero ja tallentaa se matkapuhelimeensa, jotta hätätilanteessa sitä ei tarvitse etsiä.

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000

Länsi-Suomen meripelastuslohko (Saaristomeri, Ahvenanmeri, Selkämeri, Pohjanlahti)
MRCC Turku, hälytysnumero on 0294 1001

Suomenlahden meripelastuslohko
MRSC Helsinki, hälytysnumero on 0294 1002