Gasum suunnittelee nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalia Etelä-Suomeen

Gasum suunnittelee nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalia Etelä-Suomeen

Gasum Oy suunnittelee nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia. Yhtiö selvittää mahdollisuutta rakentaa useita satoja miljoonia euroja maksava suuri tuontiterminaali Etelä-Suomeen, joko Inkoon Joddböleen aivan Inkoon venehotellin välittömään läheisyyteen tai Porvoon Tolkkiseen. Molemmat sijaintivaihtoehdot kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) aloitetaan huhtikuussa. Terminaalin kautta voitaisiin tuoda LNG:tä määrä, joka vastaa 25 - 50 prosenttia kaasun nykykulutuksesta Suomessa.

Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes perustelee LNG-hanketta nesteytetyn maakaasun myönteisellä hintakehityksellä viime vuosikymmenen aikana, jonka taustalla on LNG:n tuotantokapasiteetin kasvu ja uusien kaasuvarojen hyödyntäminen. Tämä on tehnyt LNG:stä kilpailukykyisen vaihtoehdon putkiverkostoa pitkin tuotavalle kaasulle.

- LNG:n tuontiterminaali kytkisi Suomen kansainvälisiin kaasumarkkinoihin. EU:n maiden käyttämästä kaasusta jo 15 prosenttia tuodaan nesteytettynä. LNG on varteenotettava vaihtoehto, jonka tuontimahdollisuudet Suomeen Gasum haluaa selvittää.

- LNG:n tuonti monipuolistaa kaasun hankintamahdollisuuksia ja tuo joustavuutta hankintaan. Suomalaiset kaasunkäyttäjät saisivat näin jatkossakin kaasua kilpailukykyiseen hintaan, joka on vertailukelpoinen kilpailijamaiden kanssa. Lisäksi LNG on joustava tapa varmistaa energian saatavuus talven huippukulutuksen aikoina, toimitusjohtaja Jännes sanoo.

Hänen mukaansa LNG tarjoaa myös kustannustehokkaan tavan varmistaa maakaasun huoltovarmuutta. LNG:n tuonnin myötä varastossa on riittävästi kaasua myös korvaamaan kaasuverkoston öljyn käyttöön perustuvia varapolttoaineratkaisuja.
Jopa puolet nykyisestä kulutuksesta voidaan tuoda LNG:nä

Gasum suunnittelee LNG-terminaalin rakentamista Etelä-Suomeen. Kaasuverkostoon liitettävä terminaali sijoittuu joko Inkoon Joddböleen tai Porvooseen. Terminaalin kautta voidaan tuoda maakaasua vuodessa 10–20 TWh, joka vastaa 25–50 prosenttia Suomen nykyisestä kaasun vuosikulu-tuksesta.
LNG hankitaan maailmanmarkkinoilta ja se tuodaan Suomen terminaaliin erikoisvalmisteisilla laivoilla. Terminaalissa LNG höyrystetään kaasuksi ja syötetään maakaasuverkostoon. Lisäksi LNG:tä voidaan toimittaa terminaalista nestemäisessä muodossa proomuilla tai säiliöautoilla uusiin käyttökohteisiin, kuten laivojen polttoaineeksi tai teollisuuden käyttöön. LNG tarjoaa meriliikenteelle uuden, puhtaan polttoaineen, jonka avulla vähennetään meriliikenteen päästöjä Itämerellä.

Gasumin suunnittelema LNG-terminaali on noin 200–400 milj. euron investointi sen mitoituksesta ja toteutustavasta riippuen. Jatkovaiheista päätetään, kun hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. Yhtiön tavoite on LNG-terminaalin valmistuminen täydellä tuonti-, varastointi- ja verkkoonsyöttökapasiteetilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Terminaali voidaan myös rakentaa ja ottaa käyttöön vaiheittain, jolloin LNG:n tuonti mm. meriliikenteen tarpeisiin voidaan aloittaa jo vuoden 2015 lopussa.

Ympäristövaikutusten arviointi valmistuu ensi vuonna
Huhtikuussa käynnistyneessä YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset ennen jatkopäätösten tekoa. Siihen kuuluu olennaisena osana vuoropuhelu mm. lähialueen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.
Hanke on nähtävillä 10.4. – 25.5. Ohjelma on ladattavissa mm. yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta. Yhteysviranomainen järjesti yleisötilaisuuden Inkoossa 19.4.

Gasumilta lisätietoja antavat:
johtaja Ari Suomilammi, gsm 0400 653 351

projektipäällikkö Pekka Hytinkoski, gsm 050 458 3491

Median yhteyshenkilö:
asiantuntija Jukka Isokoski, gsm 040 736 8861
www.gasum.fi
 

Seuraavat viranomaiset antavat lisätietoja YVA-menettelystä ja kaavoituksesta:
YVA-menettelyn yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus
Kehittämispäällikkö Satu Pääkkönen, gsm 040 488 1744
Inkoo kunta
kunnanjohtaja Jarl Boström, gsm 0500 449 334
Lisätietoja Inkoon venehotellin toiminnasta antaa:
Joel Nemes, KTM, tj., gsm 040-3007 210, joel.nemes@venehotelli.fi