Den inhemska båtmarknaden piggar upp

Den inhemska båtmarknaden piggar upp

Den varma slutsommaren piggar upp den finländska båtmarknaden och man ser inom branschen tecken på att den inhemska nolltillväxten skall vända och bli positiv. Tecken på detta fick man under Helsingfors Flytande båtutställning senaste veckoslut, som besöktes av 11 2727 båtlivsvänner – 6,4 procent fler än senaste år.

”Flytande ger vid handen att pulsen under slutsommaren är stark. Det gjordes gott om affärer under utställningen och den slutliga inverkan på båtförsäljningen ser vi inom några veckor, då de talrika offerterna och provkörningarna som gjordes under Flytande realiseras till avslut”, säger Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

På Flytande visades 279 båtar och totalt 166 utställare presenterade utöver motorbåtar olika produkter och tjänster som hänför sig till båtlivet och fritiden till sjöss. Enligt Jarkko Pajusalo fick det förnyade och förstorade utställningsområdet, det mångsidigare programmet och restaurangvärlden samt det alldeles nya temaområdet för fritidsfiske beröm av publiken.

”En speciellt stor publik samlade den mitt på utställningsområdet placerade sjösportbryggans evenemang”, berättar Pajusalo.

Den flytande båtutställningen arrangerades redan för 40:e gången i Helsingfors. Evenemanget arrangerades för första gången i september 1978 på Flisholmen som ett samarbete mellan Finnboats föregångare Båt- och Motorförening i Finland, Finlands Mässa och segelklubb Suomalainen Pursiseura. År 1980 förbyttes utställningsplatsen till Nylandska Jaktklubbens Blekholmen och från och med 1998 har Helsingfors Flytande arrangerats på den nuvarande platsen, i Helsingfors Segelklubbens klubbhamn på Drumsö.

Helsingfors Flytande båtutställning arrangeras igen nästa sommar 16–19.8.2018.

 

Källa: Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.